KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Finance    Operační program Životní prostředí podpořil projekty částkou přes 37 miliard korun

Operační program Životní prostředí podpořil projekty částkou přes 37 miliard korun

Publikováno: 26.5.2009
Rubrika: Finance

Operační program Životní prostředí, který v letech 2007-2013 nabízí přes 5 miliard EUR z Fondu soudržnosti, z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z národních zdrojů, má již konkrétní výsledky.

Od vyhlášení programu do konce března 2009 bylo schváleno k realizaci celkem 2.351 projektů, celková výše podpory činí 37,47 miliardy korun. Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Operační program Životní prostředí, který připravil Státní fond životního prostředí ČR a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí.

Peníze míří do vodohospodářské infrastruktury
„Největší objem prostředků putuje do 253 projektů na zlepšení vodohospodářské infrastruktury, tzn. do výstavby a rekonstrukce čistíren a kanalizací. Celková výše dotace 21 miliard korun je jasným dokladem úspěšného čerpání prostředků z OP Životního prostředí," uvedl Jan Kříž, ředitel odboru fondů EU z Ministerstva životního prostředí.

Přes 5,8 miliardy Kč zamířilo do oblasti výstavby a rekonstrukce zdrojů tepla a dále do úspor energie v budovách základních škol, mateřských škol a dalších veřejných budov. Nejvíce projektů - 1.067 - se realizovalo v oblasti zlepšování stavu přírody a krajiny. Nejúspěšnější v čerpání podpory je zatím Středočeský kraj. Nejvyšší počet projektů pro zlepšení životního prostředí, financovaných z OPŽP - 309 - je realizováno v kraji Vysočina, nejvíce prostředků - přes 4,75 miliardy korun - dosud získal Středočeský kraj.

Operační program pomáhá překonat krizi
Investice do sofistikovaných technologií zlepšujících životní prostředí z OPŽP pomáhají překonat ekonomickou krizi. „Operační program Životní prostředí se na konci minulého roku podílel na čerpání evropských prostředků zhruba jednou polovinou a dotační intervence v tomto roce mohou dosáhnout cca 30 miliard. Tyto peníze pomohou především stavebnictví a zeleným technologiím," říká I. náměstek ministra životního prostředí Jan Dusík.

Operační program Životní prostředí - jednička v rychlosti distribuce peněz příjemcům podpory

Více než 670 žádostí o platbu, které na Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) podali příjemci dotací, úspěšně prošlo všemi předepsanými administrativními kroky. Znamená to, že z OP Životní prostředí (OPŽP) byla do května 2009 na účty příjemců podpory uvolněna více než jedna miliarda a osm set milionů korun.

„Operační program Životní prostředí je jedničkou mezi operačními programy v rychlosti a tempu vyplácení peněz," hodnotí situaci Petr Štěpánek, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Příjemci podpory získávají peníze z OPŽP průběžně a nemusí čekat až na ukončení projektu. Státní fond životního prostředí ČR posílá peníze i na dosud neproplacené faktury. To je pro realizátory projektů zejména v době finanční krize výrazná pomoc.

SFŽP plánuje, že do konce roku 2009 převede na účty příjemců podpory celkem 20 miliard korun, což představuje dvě třetiny alokace OPŽP pro roky 2007 a 2008.

„Bez problému a dokonce s ročním předstihem tak splníme pravidlo n+3, tedy pravidlo, že alokace pro určitý rok musí být vyčerpána nejpozději o tři roky později," komentuje plány SFŽP náměstek ředitele Petr Valdman, „záleží však i na příjemcích podpory, jak rychle dokáží dovést schválené projekty do etapy realizace".

Souhrnný přehled čerpání

    ERDF/FS SFŽP/SR
Osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní  88 923 264 Kč 5 230 780 Kč
Osa 2 Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí  6 768 405 Kč 398 141 Kč
Osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie 756 605 205 Kč 45 445 353 Kč
Osa 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží  469 644 307 Kč 59 948 351 Kč
Osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny 159 662 568 Kč 18 434 726 Kč
Osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu  6 938 334 Kč 408 137 Kč
Celkem
1 488 542 083 Kč 129 865 488 Kč

ERDF - Evropský fond pro regionální rozvoj
FS - Fond soudržnosti
SFŽP - Státní fond životního prostředí
SR - Státní rozpočet

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Investice do budoucnosti vodních cest v České republiceInvestice do budoucnosti vodních cest v České republice (57x)
Zatímco silnice a železniční trať představují území v podstatě nepřátelské pro jakýkoliv život, vodní cesta, ať už umělý...
Operační program Životní prostředí - jednička v rychlosti distribuce peněz příjemcům podpory (42x)
Více než 670 žádostí o platbu, které na Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) podali příjemci dotací, úspěšně prošlo...
Obce mohou získat dotaci na tvorbu digitálních povodňových plánů (40x)
V posledním měsíci proběhly odborné semináře pro orgány státní správy a samosprávy o pomoci při přípravě preventivních o...

NEJlépe hodnocené související články

Investice do budoucnosti vodních cest v České republiceInvestice do budoucnosti vodních cest v České republice (3 b.)
Zatímco silnice a železniční trať představují území v podstatě nepřátelské pro jakýkoliv život, vodní cesta, ať už umělý...
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
vodohospodářské výstavby?
Potom využijte možnosti registrace za 300,-/rok.
do Katalogu firem.

Google