KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Technologie

Technologie

Žárově zinkované podjezí ve Skotsku

Žárově zinkované podjezí ve Skotsku
Publikováno: 27.10.2020

Catrine Weir na skotské řece Ayr je jez z 19. století, který zajišťoval zásobování vodou pro provoz vodních kol četných mlýnů v regionu. Přestože byl jez neustále opravován, v průběhu času natolik zchátral, že bylo nutné provést rozsáhlou restauraci, aby byl zachován. Při provádění restauračních prací však musely být splněny zvláštní podmínky, protože jez je památkově chráněn....

Celý článek zde

Technologie Compact Pipe pro lepší kvalitu vody

Technologie Compact Pipe pro lepší kvalitu vody
Publikováno: 19.6.2017, Aktualizováno: 13.9.2017 14:31

Součástí projektu „Zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné vody z prameniště Hulín“ je sanace přivaděče surové vody do úpravny vody v Kroměříži, pro což byla jako nejvhodnější metoda vybrána bezvýkopová technologie Compact Pipe....

Celý článek zde

Úprava plavební úžiny Chvatěruby s přeložkou vodovodní shybky

Úprava plavební úžiny Chvatěruby s přeložkou vodovodní shybky
Publikováno: 12.4.2010, Aktualizováno: 16.6.2010 12:43

Na počátku roku 2009 byla zahájena rozsáhlá investice Ředitelství vodních cest, která má výrazně zlepšit podmínky plavby na Vltavě v místě bývalé plavební úžiny Chvatěruby. Práce zahrnovaly prohrábku řečiště a korekci břehů a břehového opevnění. Přidruženou, nicméně významnou investicí v rámci této stavby byla i přeložka vodovodní shybky. Trasa staré shybky byla uložena v nedostatečné hloubce pode dnem řeky a neumožňovala navrhované prohloubení d...

Celý článek zde

Suchohrad – rekonstrukce stávajícího protipovodňového opatření u řeky Moravy na Slovensku

Suchohrad – rekonstrukce stávajícího protipovodňového opatření u řeky Moravy na Slovensku
Publikováno: 8.4.2010, Aktualizováno: 16.6.2010 12:43

Stavba „Suchohrad – rekonstrukce stávajícího protipovodňového opatření“ zlepšuje ochranné parametry protipovodňové hráze, chránící obec Suchohrad před zvýšenou hladinou řeky Moravy. Podloží stávající hráze bylo v prostoru obce dotěsněno clonou z tryskové injektáže, rozdělené výškově na dvě fáze....

Celý článek zde

Hodnotenie environmentálných rizík v povodí

Publikováno: 6.4.2009

Hlavnými negatívami, vzhľadom na hydrologický cyklus, sú znečisťovanie vodného prostredia v najširšom zmysle, nevhodné poľnohospodárske a lesohospodárske aktivity a plytvanie vodou. Je všeobecne známe, že voda ako jedna zo zložiek prírodnej krajiny priamo alebo nepriamo integruje s jej ostatnými zložkami a okrem toho vstupuje do mnohých človekom viac alebo menej kontrolovaných systémov [1] ....

Celý článek zde

Komplexní stavební technologie rekonstrukcí čistíren odpadních vod a vodojemů

Publikováno: 24.3.2009, Aktualizováno: 4.4.2009 09:31

Vodohospodářské stavby z betonu a železobetonu kladou vysoké požadavky na technologickou kázeň v době provádění staveb a vyžadují pozornost v období provozu, neboť se nacházejí zpravidla ve velice specifickém prostředí z hlediska agresivního vlivu vlhkosti a chemických procesů s vlhkým prostředím úzce spojených. Nejsou tedy zdaleka tolik namáhanými konstrukcemi (dynamické resp. statické zatížení), jako jsou stavby např. dopravní nebo výškové. Vli...

Celý článek zde

Komplexní stavební technologie pro novostavby a rekonstrukce čistíren odpadních vod

Komplexní stavební technologie pro novostavby a rekonstrukce čistíren odpadních vod
Publikováno: 15.9.2008, Aktualizováno: 4.4.2009 10:09

Vstupem ČR do EU se otevřely možnosti čerpání nemalých finančních prostředků z F ondů EU. Jsou „nástrojem pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU, jež si stanovila cíl snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje regionů a členských států EU a míry zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů“. Fondy jsou rozděleny do tzv. Tematických operačních programů, které pokrývají vybrané oblasti pro rozdělení dotačních titulů dle př...

Celý článek zde

Sanace zásobníků pitné vody

Publikováno: 14.7.2008, Aktualizováno: 4.4.2009 11:21

Betonové konstrukce vodojemů a zásobníků na pitnou vodu bývají mnohdy v takovém stavu, že není zaručena vodotěsnost a rezervoár často neodpovídá přísným hygienickým předpisům (mj. proto, že některé materiály dříve běžně používané ve styku s pitnou vodou jsou dnes zakázány)....

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Sanace zásobníků pitné vody (49x)
Betonové konstrukce vodojemů a zásobníků na pitnou vodu bývají mnohdy v takovém stavu, že není zaručena vodotěsnost a re...
Komplexní stavební technologie rekonstrukcí čistíren odpadních vod a vodojemů (43x)
Vodohospodářské stavby z betonu a železobetonu kladou vysoké požadavky na technologickou kázeň v době provádění staveb a...
Žárově zinkované podjezí ve SkotskuŽárově zinkované podjezí ve Skotsku (38x)
Catrine Weir na skotské řece Ayr je jez z 19. století, který zajišťoval zásobování vodou pro provoz vodních kol četných ...

NEJlépe hodnocené související články

Úprava plavební úžiny Chvatěruby s přeložkou vodovodní shybkyÚprava plavební úžiny Chvatěruby s přeložkou vodovodní shybky (4.7 b.)
Na počátku roku 2009 byla zahájena rozsáhlá investice Ředitelství vodních cest, která má výrazně zlepšit podmínky plavby...
Suchohrad – rekonstrukce stávajícího protipovodňového opatření u řeky Moravy na SlovenskuSuchohrad – rekonstrukce stávajícího protipovodňového opatření u řeky Moravy na Slovensku (3 b.)
Stavba „Suchohrad – rekonstrukce stávajícího protipovodňového opatření“ zlepšuje ochranné parametry pr...
Hodnotenie environmentálných rizík v povodí (2.5 b.)
Hlavnými negatívami, vzhľadom na hydrologický cyklus, sú znečisťovanie vodného prostredia v najširšom zmysle, nevhodné p...
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
vodohospodářské výstavby?
Potom využijte možnosti registrace za 300,-/rok.
do Katalogu firem.